top of page

Yang Terbaik Bagi Tuhan


Keluaran 23 : 14 – 19, I Tawarikh 29 : 10 – 19

Dalam Keluaran 23:14-19, Tuhan memerintahkan kepada umat untuk mengadakan perayaan tiga kali dalam setahun. Umat Tuhan diingatkan untuk tidak hanya kerja, kerja dan kerja. Namun mengimbangi semangat kerja itu dengan hal-hal yang bersifat rohani. Umat diajarkan untuk senantiasa tahu ada saatnya bekerja, ada saatnya istirahat, ada saatnya untuk bersukacit dan merayakan kebaikan Tuhan. Ketika orang kecanduan kerja (workaholic) maka ia akan mementingkan pekerjaan secara berlebihan dan melalaikan aspek hidup yang lain. Ia akan sibuk bekerja dan tidak dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan dengan benar-benar. Pekerjaan yang ia jalani dipandang sebagai sumber hidupnya. Cepat atau lambt, Tuhan sang Sumber Hidup menjadi tersingkirkan, sebab pekerjaanlah tempat ia bergantung. Itulah sebabnya, ada waktu bagi kita untuk berhenti sejenak dan secara khusus merayakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Hari Raya Panen atau Riyaya Unduh-unduh adalah waktu bagi kita untuk bersukacita atas pemeliharaan Tuhan sekaligus sebagai kesempatan bagi kita untuk memberikan syukur kepada Tuhan. Mari memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. sebab sesungguhnya segala yang kita miliki, baik materi, kemampuan bahkan hidup kita ini adalah dari Tuhan.

Kategori
Recent Posts
Archive
bottom of page