top of page

Jangan bebal dan tidak percaya


TUHAN berfirman kepada Musa: "Berapa lama lagi bangsa ini menista Aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada-Ku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang Kulakukan di tengah-tengah mereka!

(Bilangan 14:11)


Bangsa Israel sekeluar dari tanah Mesir adalah bangsa yang bebal dan sangat gampang goyah iman mereka. Berbagai penyertaan, anugerah, berkat, penjagaan, perlindungan Tuhan Allah seringkali tidak mereka kenali. Sehingga ketika mengalami tantangan, kesulitan, mereka bersikap sangat reaktif berkeluh kesah, bersungut-sungut, marah, serta tidak mau mendengar nasehat pemimpin iman mereka, sehingga meski Tuhan Allah senantiasa menjagai dan memberkati mereka dengan berbagai pertolongan yg tiada henti disaat yang tepat sesuai waktuNya, merekapun tidak dapat mengenalinya ("niteni"). Mereka begitu mudah ngeluh dan tidak percaya.


Perjalanan hidup kita tidak selalu lurus mulus. Kelokan, tikungan tajam, turunan dan tanjakan, bopeng kehidupan kadang Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kitapun seringkali tidak mengenali/niteni selama perjalanan hidup kita ada Tuhan yang senantiasa menjaga, memberkati, dan menolong kita. Kita sering mengartikan berkat pertolongan itu sesuai ukuran manusiawi kita. Bahkan kadang menganggap pertolongan besar Tuhan hanya sebagai faktor kebetulan, atau suatu kesemestian, apalagi pertolongan yang tampaknya dimata kita kecil, kita sering tidak menganggapnya.


Terus belajar mengasah kepekaan kita untuk senantiasa menumbuhkan kesadaran akan setiap penyertaan dan kasih Tuhan adalah keharusan. Tanpa pengenalan, iman kita gampang goyah, tanpa pengenalan, kita mudah bersungut-sungut dan tidak percaya. Kalau Tuhan bisa murka kepada bangsa Israel karena kebebalan mereka, kinipun Tuhan bisa murka kepada kita kalau kita bersikap dan berperilaku seperti mereka.

Mari merenung, dan kenali/niteni berbagai pertolongan dan berkat apa saja yang selama perjalanan hidup kita sudahTuhan anugerahkan. Kita akan takjub.


Mari belajar tidak bebal dan tetap percaya. ^-^

Kategori
Recent Posts
Archive
bottom of page